אבטחת מידע ופרטיות

אבטחת מידע ופרטיות 
1. http://www.ginotpeershop.co.il/נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע וכן על העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL . 
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון,  http://www.ginotpeershop.co.il/ לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. 
3.   http://www.ginotpeershop.co.il/ מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

אחריות 
1. http://www.ginotpeershop.co.il/  נוקטת בכל אמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת http://www.ginotpeershop.co.il//או הנובעות מכח עליון, http://www.ginotpeershop.co.il/לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע זה או אחר יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. 
2. המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר אינן בבעלות ואחריות http://www.ginotpeershop.co.il/נמצאים באחריותם הבלעדית של הספקים. אלא אם כן נכתב אחרת. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין באם במכירה פומבית ו/או קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו לhttp://www.ginotpeershop.co.il/ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים. 
3.http://www.ginotpeershop.co.il/ /או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית ו/או הקבוצתית ו/או כל הליך אחר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

בעצם הרשמתך לאתר והשתתפותך במכירות השונות, אתה מודע לכך ומצהיר בכך שהינך מסכים לכל התנאים הרשומים לעיל ללא שום סייג. 
תקנון זה הינו הסכם לכל דבר בין http://www.ginotpeershop.co.il/בינך הגולש, במידה ואינך מסכים לאחד מהכללים ו/או התנאים הרשומים לעיל, חלקם או כולם, הינך מתבקש שלא להירשם לאתר, לא להשתתף במכירות ולא לקחת שום חלק ו/או פעילות כלשהי באתר. 

http://www.ginotpeershop.co.il/.4 אינה כותבת ו/או עורכת את המלל ו/או את תוכנו של האתר. 
ginotpeershop.co.il ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות לתוכן המועלה באמצעות הספקים השונים ו/או גולשים ו/או להפרת זכויות יוצרים ע"י צד ג'. כל גורם הרואה עצמו נפגע בשל הפרת זכות יוצרים או בגין לשון הרע מוזמן לפנות לhttp://www.ginotpeershop.co.il/ בהודעה כתובה ומנומקת המבקשת את הסרת ההפרה עד לבירור העניין אל מול הצד המפר לכאורה.

שונות 
1. הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר תהה נתונה אך ורק לבתי המשפט באזור נתניה בלבד. 
2. התקנון עודכן ביום 15.02.2010 וניתן לשינוי בכל עת ע"י http://www.ginotpeershop.co.il/ על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. 

צוותginotpeershop.co.il מאחל לכולכם קנייה מהנה.